Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 62 SGK Vật lí 8

  Giải bài 1 trang 62 SGK Vật lí 8. Chuyển động cơ học là gì? Cho hai ví dụ.

 • pic

  Câu 2 trang 62 SGK Vật lí 8

  Giải bài 2 trang 62 SGK Vật lí 8. Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này, nhưng đứng yên với vật khác.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 62 SGK Vật lí 8

  Giải bài 3 trang 62 SGK Vật lí 8. Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Công thức tính vận tốc? Đơn vị tính vận tốc?

 • pic

  Câu 4 trang 62 SGK Vật lí 8

  Giải bài 4 trang 62 SGK Vật lí 8. Chuyển động không đều là gì? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều.

 • pic

  Câu 5 trang 62 SGK Vật lí 8

  Giải bài 5 trang 62 SGK Vật lí 8. Lực có tác dụng như thế nào đối với vận tốc. Nêu ví dụ minh họa.

 • pic

  Câu 6 trang 62 SGK Vật lí 8

  Giải bài 6 trang 62 SGK Vật lí 8. Nêu các yếu tố của lực và cách biểu diễn lực bằng vecto.

 • pic

  Câu 7 trang 62 SGK Vật lí 8

  Giải bài 7 trang 62 SGK Vật lí 8. Thế nào là hai lực cân bằng? Một vật chịu tác dụng của các vật cân bằng sẽ thế nào khi: vật đang đứng yên, vật đang chuyển động?

 • pic

  Bài 8 trang 62 SGK Vật lí 8

  Giải bài 8 trang 62 SGK Vật lí 8. Lực ma sát xuất hiện khi nào? Nêu hai ví dụ về lực ma sát.

 • pic

  Bài 9 trang 62 SGK Vật lí 8

  Giải bài 9 trang 62 SGK Vật lí 8. Nêu hai ví dụ chứng tỏ vật có quán tính.

 • pic

  Bài 10 trang 62 SGK Vật lí 8

  Giải bài 10 trang 62 SGK Vật lí 8. Tác dụng của áp lực phụ thuộc những yếu tố nào? Công thức tính áp suất. Đơn vị tính áp suất.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài