Quảng cáo
 • Ôn tập trang 101 SGK Vật lí 8

  Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phần tử cấu tạo nên vật. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.

  Xem chi tiết
 • Vận dụng trang 102 SGK Vật lí 8

  Đun nóng một ống nghiệm đậy nút kín có đựng một ít nước. Nước nóng dần và tới một lúc nào đó thì nút ống nghiệm bị bật lên. Trong hiện tượng này, nhiệt năng của nước thay đổi bằng những cách nào, đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Trò chơi ô chữ trang 103 SGK Vật lí 8

  Tên chung của những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng khi đốt cháy: Nhiên liệu

  Xem lời giải