Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết. Áp suất khí quyển

  1. Sự tồn tại của áp suất khí quyển: Trái đất và mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương.

 • pic

  Câu 1 - trang 32 SGK vật lý 8

  Giải bài C1 trang 32 SGK Vật lí 8. Hút bớt không khí trong vỏ hộp sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 2 - trang 32 SGK vật lý 8

  Giải bài C2 trang 32 SGK Vật lí 8. Cắm một ống thủy tinh ngập trong nước rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ra khỏi nước.

 • pic

  Câu 3 - trang 32 SGK vật lý 8

  Giải bài C3 trang 32 SGK Vật lí 8. Nếu bỏ ngón tay bịt kín ra khỏi ống(thí nghiệm ở câu 2) ra thì xảy ra hiện tượng gì? Giải thích tại sao?

 • pic

  Câu C4 - trang 33 SGK vật lý 8

  Giải bài C4 trang 33 SGK Vật lí 8. Năm 1654, Ghê rich(1602-1678), thị trường thành phố Mác đơ buốc của đức đã làm thì nghiệm sau:

 • pic

  Câu 5 - trang 34 SGK vật lý 8

  Giải bài C5 trang 34 SGK Vật lí 8. Các áp suất tác dụng lên A(ở ngoài ống) và lên B(ở trong ống) có bằng nhau không ? tại sao?

 • pic

  Câu 6 - trang 34 SGK vật lý 8

  Giải bài C6 trang 34 SGK Vật lí 8. Áp suất tác dụng lên A là áp suất nào? Áp suất tác dụng lên B là áp suất nào?

 • pic

  Câu 7 - trang 34 SGK vật lý 8

  Giải bài C7 trang 34 SGK Vật lí 8. Hãy tính áp suất tại B, biết trọng lượng riêng của thủy ngân(hg)

 • pic

  Câu 8 - trang 34 SGK vật lý 8

  Giải bài C8 trang 34 SGK Vật lí 8. Giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

 • pic

  Câu C9 - trang 34 SGK vật lý 8

  Giải bài C9 trang 34 SGK Vật lí 8. Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài