Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết chuyển động cơ học

  Làm thế nào để nhận biết một vật đang đứng yên hay chuyển động ?

 • pic

  Bài C1 - Trang 4 - SGK Vật lí 8

  Giải bài C1 trang 4 SGK Vật lí 8. Làm thế nào để biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài C2 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

  Giải bài C2 trang 5 SGK Vật lí 8. Hãy tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.

 • pic

  Bài C3 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

  Giải bài C3 trang 5 SGK Vật lí 8. Khi nào vật được coi là đứng yên ? Hãy tìm ví dụ về vật đứng yên, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.

 • pic

  Bài C4 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

  Giải bài C4 trang 5 SGK Vật lí 8. So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

 • pic

  Bài C5 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

  Giải bài C5 trang 5 SGK Vật lí 8. So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

 • pic

  Bài C6 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

  Giải bài C6 trang 5 SGK Vật lí 8. Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống của các nhận xét sau đây

 • pic

  Bài C7 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

  Giải bài C7 trang 5 SGK Vật lí 8. Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận xét.

 • pic

  Bài C8 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

  Giải bài C8 trang 5 SGK Vật lí 8. Hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài : Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây. Như vậy có phải mặt trời chuyển động còn trái đất đứng yên không ?

 • pic

  Bài C9 - Trang 6 - SGK Vật lí 8

  Giải bài C9 trang 6 SGK Vật lí 8. Hãy nêu thêm ví dụ về chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn thường gặp trong đời sống.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài