Bài C2 trang 50 SGK Vật lí 8

Hãy so sánh hai quãng đường đi được...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh hai quãng đường đi được s­1, s2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện thí nghiệm

Lời giải chi tiết

Sau khi thực hiện thí nghiệm, ta có \({s_1} = 2cm;{s_2} = 4cm.\)

=> s­2 = 2s1.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close