Bài C1 trang 50 SGK Vật lí 8

Hãy so sánh hai lực ..

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh hai lực F1 và F2.


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện thí nghiệm

Lời giải chi tiết

Sau khi thực hiện thí nghiệm, ta có kết quả \({F_1} = 0,6N;{F_2} = 0,3N.\)

=> \({F_2} = {1 \over 2}{F_1}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close