Bài C3 trang 50 SGK Vật lí 8

Hãy so sánh công của lực

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh công của lực F1 (A1 = F1.s1) và công của lực F(A2 = F2.s2).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính công: A = F.s

trong đó: A là công của lực F,

               F là lực tác dụng vào vật,

               s là quãng đường vật dịch chuyển.

Lời giải chi tiết

\(\left\{ \matrix{
{F_2} = {1 \over 2}{F_1} \hfill \cr
{s_2} = 2.{s_1} \hfill \cr
{A_1} = {F_1}.{s_1} \hfill \cr} \right. \\\Rightarrow {A_2} = {F_2}.{s_2} = \displaystyle{1 \over 2}{F_1}.2{s_1} = {F_1}.{s_1} \)

\(\Rightarrow {A_1} = {A_2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close