Bài 5. Phong trào cải cách tôn giáo SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 24 SGK Lịch sử và địa lí 7

- Vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo?

- Tại sao việc nhà thờ bán “thẻ miễn tội” lại châm ngòi cho phong trào Cải cách tôn giáo bùng nổ?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại nội mục 1 trang 24 SGK Lịch sử 7 CTST

Bước 2: Đọc phần mục “Em có biết” trang 24 và liên hệ, tư duy đến trường hợp những người nghèo.

Lời giải chi tiết:

- Phong trào Cải cách tôn giáo xuất hiện vì:

+ Thời kì Phục hưng, Giáo hội công khai đàn áp những  tư tưởng tiến bộ, trở thành một thế lực cản trở bước tiến của xã hội. 

+ Giai cấp tư sản đang lên muốn thay đổi và “cải cách” lại tổ chức Giáo hội. 

+ Năm 1517, Giáo hội cho phép tự do bán “thẻ miễn tội”. Sự kiện này đã làm bùng lên phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu cuối thời kì trung đại. 

- Việc nhà thờ bán “thẻ miễn tội” châm ngòi cho phong trào Cải cách tôn giáo bùng nổ vì: “Thẻ miễn tội” có thể xóa bỏ mọi tội lỗi cho con người. Giá bán tùy theo khả năng chi trả của người mua, vì vậy người giàu có thể mua, người nghèo không có tiền để chi trả. Gây bất công và nảy sinh những mâu thuẫn trong lòng xã hội.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 25 SGK Lịch sử và địa lí 7

- Nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo là gì? Theo em, tư liệu 5.2 và 5.3 thể hiện nội dung nào của cải cách?

- Xã hội châu Âu đã có những thay đổi gì từ phong trào Cải cách tôn giáo? 

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại nội dung mục 2 SGK Lịch sử 7 CTST

Bước 2: Quan sát hình 5.2, 5.3, biết được nội dung của bức hình.

Lời giải chi tiết:

* Nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo là:

- Các nhà cải cách tôn giáo công khai phê phán những hành vi sai trái của Giáo hội, chống lại việc Giáo hội tùy tiện giải thích Kinh thánh. 

- Phủ nhận vai trò của Giáo hội, Giáo hoàng và chủ trương không thờ tranh tượng, xây dựng một Giáo hội đơn giản, tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

Theo em, tư liệu 5.2 và 5.3 thể hiện cải cách trong tôn giáo. Khi nhà thờ đạo Tin lành (hình 5.2) không có tranh ảnh, tượng thờ, ghế ngồi bằng gỗ cứng. Thể hiện sự giản tiện trong cách bài trí. Và giúp đỡ người nghèo (Theo tư liệu 5.3)

* Xã hội châu Âu đã có những thay đổi từ phong trào Cải cách tôn giáo:

- Phân chia đạo Ki-tô thành hai giáo phái: Cựu giáo (Thiên chúa giáo) và Tân giáo (Tin lành)

- Các thế lực bảo thủ đã đàn áp những người theo Tân giáo dẫn đến tình trạng bất ổn trong xã hội Tây Âu thế kỉ XVI- XVII và châm ngòi chiến tranh nông dân Đức (1524)

- Thuận lợi cho hoạt động phát triển kinh tế của tư sản.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 25 SGK Lịch sử và địa lí 7 

Tại sao nói cải cách tôn giáo là một phong trào chống lại chế độ phong kiến Tây Âu?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 SGK

Lời giải chi tiết:

Nói cải cách tôn giáo là một phong trào chống lại chế độ phong kiến châu Âu vì:

- Các nhà cải cách đã công khai phê phán những hành vi của Giáo hội, chống lại việc Giáo hội tùy tiện giải thích Kinh thánh

- Chiến tranh nông dân ở Đức 1524- là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ tư sản chống phong kiến.

- Hầu hết các thành phố theo đạo Tin lành có kinh tế phát triển hơn các thành phố theo đạo Công giáo

Vận dụng

Trả lời câu hỏi mục Vận dụng trang 25 SGK Lịch sử 7

Sưu tầm tư liệu về Mác-tin Lu-thơ và tư tưởng cải cách của ông

Phương pháp giải:

Sưu tầm thông tin qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết:

Martin Luther (Martin Luder, Máttinô Lutêrô hay Martinus Lutherus; 10 tháng 11 năm 1483 – 18 tháng 2 năm 1546) là nhà thần học người Đức, tu sĩ Dòng Augustinô, và là nhà cải cách tôn giáo.

Vào ngày này năm 1517, linh mục và học giả Martin Luther đã đến gần cánh cửa nhà thờ Castle ở Wittenberg, Đức, và đóng vào đó một mảnh giấy chứa 95  ý kiến mang tính cách mạng vốn sẽ là khởi nguồn của Phong trào Kháng Cách. Trong các luận đề của mình, Luther lên án sự quá đà và tham nhũng của Giáo hội Công giáo La Mã, đặc biệt là việc Giáo hoàng đòi hỏi phải được trả tiền mua “giấy xá tội” (indulgence) để tha thứ tội lỗi cho kẻ khác.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close