Bài 17. Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

1. Đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày vấn đề ô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 3. Trình bày một số nét đặc sắc trong văn hóa Mỹ Latinh. 4. Giải thích vì sao dân cư Trung và Nam Mỹ có nguồn gốc đa dạng...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 157 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào thông tin trong bài, em hãy cho biết đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ.

Phương pháp giải:

Đọc nội dung mục 1 (Đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ).

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ:

- Dân cư gồm người nhập cư và người lai.

- Người bản địa chủ yếu là người Anh-điêng thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít di cư từ châu Á sang.

- Từ cuối thế kỉ XVI, đa số người nhập cư là người châu Âu gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

- Đến thế kỉ XVII, người nhập cư chủ yếu là người châu Phi.

- Sự hòa huyết giữa người gốc Âu, người gốc Phi và người Anh-điêng bản địa => người lai.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 157 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 17.1 và thông tin trong bài, em hãy trình bày vấn đề ô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 17.1 và đọc thông tin trong mục 2 (Đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ).

Lời giải chi tiết:

Vấn đề ô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ:

- Tốc độ đô thị hóa cao (tỉ lệ dân thành thị chiếm trên 80% số dân – 2020).

- Đô thị hóa mang tính tự phát do quá trình cải cách ruộng đất không triệt để.

=> Tạo ra nhiều sức ép về kinh tế - xã hội và môi trường cho các quốc gia trong khu vực.

- Một số đô thị trên 10 triệu dân: Mê-hi-cô Xi-ti, Xao Pao-lô, Ri-ô Gia-nê-rô,…

? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 159 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 17.2 và thông tin trong bài, em hãy trình bày một số nét đặc sắc trong văn hóa Mỹ Latinh.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 17.2 và đọc thông tin trong mục 3 (Văn hóa Mỹ Latinh).

Lời giải chi tiết:

Một số nét đặc sắc trong văn hóa Mỹ Latinh:

- Ngôn ngữ: hệ Latinh (tiếng Bồ Đào Nha được sử dụng chủ yếu ở Bra-xin, tiếng Tây Ban Nha được sử dụng ở đa số các quốc gia còn lại.

- Sự kết hợp các nền văn hóa trên thế giới với nền văn hóa bản địa => nền văn hóa Mỹ Latinh đặc sắc, phong phú.

+ Lễ hội: Ca-ni-van.

+ Vũ điệu: tăng-gô, xan-xa, rum-ba, cha-cha-cha,…

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 159 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Giải thích vì sao dân cư Trung và Nam Mỹ có nguồn gốc đa dạng.

Phương pháp giải:

Dân cư Trung và Nam Mỹ gồm người bản địa, người nhập cư và người lai.

=> Liên hệ kiến thức đã học để giải thích.

Lời giải chi tiết:

Dân cư Trung và Nam Mỹ có nguồn gốc đa dạng do sự hòa huyết giữa người Anh-điêng bản địa với người gốc Âu và người gốc Phi.

Giải bài luyện tập 2 trang 159 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 17.1, em hãy nhận xét đặc điểm phân bố các đô thị ở Trung và Nam Mỹ.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 17.1, đọc chú giải để xác định kí hiệu các đô thị và nhận xét sự phân bố của chúng trên bản đồ.

Lời giải chi tiết:

Các đô thị ở Trung và Nam Mỹ phân bố không đều:

- Các đô thị lớn trên 10 triệu người phân bố chủ yếu ven biển phía đông nam Nam Mỹ (Ri-ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, Bu-ê-nôt Ai-ret). Ngoài ra, còn phân bố ở tây bắc Nam Mỹ và Trung Mỹ.

- Các đô thị trên 5 – 10 triệu người phân bố ven biển phía tây Nam Mỹ (Li-ma, Xan-ti-a-gô).

- Các đô thị từ 1 – 5 triệu người phân bố rải rác, tập trung nhất ở Trung Mỹ, tây bắc Nam Mỹ và phía đông của Nam Mỹ.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 159 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Em hãy sưu tầm tư liệu và viết một đoạn văn giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa Mỹ Latinh.

Phương pháp giải:

- Sưu tầm tư liệu trên internet, sách, báo,…

- Tập trung về: lễ hội Ca-ni-van; các vũ điệu (tăng-gô, xan-xa, rum-ba, cha-cha-cha,…).

Lời giải chi tiết:

Văn hóa Mỹ Latinh là một nền văn hóa đặc sắc và phong phú bởi sự kết hợp giữa các nền văn hóa trên thế giới với nền văn hóa bản địa. Điển hình cho nền văn hóa này là lễ hội Ca-ni-van sôi động và các vũ điệu cuốn hút (tăng-gô, xan-xa, rum-ba, cha-cha-cha,…). Ca-ni-van là lễ hội đường phố tràn ngập âm nhạc cùng vũ điệu sam-ba được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro (Bra-xin) vào thời gian từ 28/2 – 4/3 hàng năm. Trong lễ hội này, người dân được hòa mình vào lễ diễu hành của các vũ công sam-ba nóng bỏng và quyến rũ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close