Bài 4. Văn hóa Phục hưng SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Trình bày những biến đổi quan trọng về kinh tế- xã hội của Tây Âu thế kỉ XIII-XVI.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 20 SGK Lịch sử và địa lí 7

Dựa vào thông tin trong bài và quan sát tư liệu 4.1, 4.2, em hãy:

- Trình bày những biến đổi quan trọng về kinh tế- xã hội của Tây Âu thế kỉ XIII-XVI.

- Cho biết những tầng lớp mới nào xuất hiện trong xã hội. Tại sao họ lại có nhu cầu xây dựng một hệ tư tưởng và văn hóa mới.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1 trang 21

Lời giải chi tiết:

Biến đổi quan trọng về kinh tế ở Tây Âu thế kỉ XIII-XVI:

- Từ thế kỉ XIII, thành thị càng có vai trò là những trung tâm kinh tế quan trọng nhất của Tây Âu. 

- Nhiều xưởng sản xuất với quy mô lớn, các công ty thương mại xuất hiện tập trung chủ yếu ở thành thị. 

Những tầng lớp mới xuất hiện trong xã hội: chủ xưởng, thương gia, chủ ngân hàng

Họ có nhu cầu xây dựng một hệ tư tưởng và văn hóa mới vì họ có thế lực nhưng lại chưa có địa vị xã hội tương ứng. Do vậy họ ủng hộ và bảo trợ cho những tư tưởng mới trong các lĩnh vực khoa học, văn học và nghệ thuật.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 21 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hưng. Em có ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 trang 22 SGK

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực

Thành tựu

Văn học

Hài kịch thần thánh- Dante Aligheri, Đôn Ki-hô-tê - Miguel de Cervantes, Hăm- lét, Rô mê-ô và Giu-li-ét của W.Shakêpare

Hội họa

Bữa ăn tối cuối cùng, la Joconde của Lê-ô-na đơ Vanh-xi

Kiến trúc

Sáng tạo thế giới vẽ, tượng David, Người nô lệ bị trói của Michelanglo. 

Khoa học

kiến thức về trái đất, vũ trụ của n. Cô-péc-ních, G.Bru-nô, G.ga-li-lê.

Em ấn tượng với bức tranh Bữa ăn tối cuối cùng. Bức tranh nổi tiếng thế giới này không được trưng bày trong một viện bảo tàng, mà nằm trên bức tường phía sau phòng ăn ở tu viện Santa Maria delle Grazie tại Milan, Italy. Bức tranh được vẽ vào cuối thế kỷ 15. Bức tranh vẽ lại khung cảnh Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Jesu với các môn đệ. Kiệt tác này được trưng bày trong tu viện nhỏ thực sự là một trong những điểm tham quan thú vị nhất Milan.

? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 23 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Ăng-ghen đánh giá phong trào Văn hóa Phục hưng: “Đó là một cuộc cách mạng tiến bộ, vĩ đại nhất mà loài người chưa từng thấy”. Em có đồng ý với quan điểm này không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 3 trang SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết:

Em đồng ý với quan điểm của Ăng ghen về phong trào Văn hóa Phục hưng: “Đó là một cuộc cách mạng tiến bộ, vĩ đại nhất mà loài người chưa từng thấy”. Vì:

- Phong trào văn hóa Phục hưng đã có tác động thay đổi nhận thức của con người thời bấy giờ, đặt cơ sở và mở đường cho sự phát triển của văn hóa Tây Âu trong những thế kỉ tiếp theo. 

- Từ phong trào Văn hóa phục hưng đã xuất hiện những “con người khổng lồ” mà tác phẩm và tư tưởng của họ đã khai sáng châu Âu trung cổ và thay đổi văn minh nhân loại.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 23 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Nêu một số thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hưng vào bảng theo mẫu sau:

Lĩnh vực

Văn hóa

Nghệ thuật

Khoa học-kĩ thuật

Thành tựu

?

?

?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1 trang 23

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực

Văn hóa

Nghệ thuật

Khoa học-kĩ thuật

Thành tựu

Hài kịch thần thánh- Dante Aligheri, Đôn Ki-hô-tê - Miguel de Cervantes, Hăm- lét, Rô mê-ô và Giu-li-ét của W.Shakêpare

Bữa ăn tối cuối cùng, la Joconde của Lê-ô-na đơ Vanh-xi; 

Thuyết nhật tâm của Cô-péc-ních, G.Bru-nô, G.ga-li-lê.

Lời giải chi tiết:

 

Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 23 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Sưu tầm một số bức tranh nghệ thuật thời Phục hưng và sắp xếp thành một bộ sưu tập nhỏ. Ở mỗi bức tranh, hãy viết chú thích về nội dung tác phẩm.

Phương pháp giải:

Sưu tầm qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết:

Một số bức tranh nghệ thuật thời Phục hưng:


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close