Bài 19. Thiên nhiên châu Đại Dương SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

1. Xác định các bộ phận của châu Đại Dương. Xác định vị trí địa lí của lục địa Ô-xtrây-li-a. Trình bày kích thước và hình dạng lục địa Ô-xtrây-li-a. 2. Trình bày đặc điểm địa hình, khoáng sản của lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo, quần đảo ở châu Đại Dương...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 162 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong bài em hãy:

- Xác định các bộ phận của châu Đại Dương.

- Xác định vị trí địa lí của lục địa Ô-xtrây-li-a.

- Trình bày kích thước và hình dạng lục địa Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 19.1 và đọc thông tin trong mục 1 (Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ).

Lời giải chi tiết:

- Châu Đại Dương gồm 2 bộ phận:

+ Lục địa Ô-xtrây-li-a;

+ Các chuỗi đảo Mê-la-nê-di, Mi-crô-nê-di, Pô-li-nê-di, quần đảo Niu Di-len.

- Vị trí địa lí của lục địa Ô-xtrây-li-a: trải dài từ khoảng vĩ tuyến 10oN – 39oN, nằm phía tây châu Đại Dương với 4 phía giáp biển.

- Kích thước và hình dạng lục địa Ô-xtrây-li-a:

+ Lục địa có diện tích nhỏ nhất thế giới (7 741 nghìn km2).

+ Dạng hình khối, đường bờ biển ít bị chia cắt.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2a trang 163 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong bài, em hãy trình bày đặc điểm địa hình, khoáng sản của lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo, quần đảo ở châu Đại Dương.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 19.1 và đọc thông tin trong mục “Địa hình và khoáng sản”.

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm địa hình, khoáng sản của lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo, quần đảo ở châu Đại Dương:

* Địa hình

- Ô-xtrây-li-a là một lục địa tương đối bằng phẳng với vùng cao nguyên ở phía tây; đồng bằng, bồn địa ở khu vực trung tâm; vùng núi ở phía đông.

- Địa hình ở Niu Di-len và chuỗi đảo Mê-la-nê-di chủ yếu là núi cao, có đỉnh cao trên 4000 m. Ở hai chuỗi đảo còn lại, các đảo núi lửa là những đảo núi cao trong khi các đảo san hô là các đảo thấp.

* Khoáng sản

Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len có nhiều tài nguyên khoáng sản có giá trị: sắt, đồng, vàng, than và dầu mỏ.

Trả lời câu hỏi mục 2b trang 163 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 19.2, hình 19.3 và thông tin trong bài, em hãy:

- Cho biết Ô-xtrây-li-a có các đới và kiểu khí hậu nào.

- Phân tích đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa của các trạm khí tượng a, b, c, d.

- Kể tên các loài sinh vật đặc hữu của Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 19.2, hình 19.3 và đọc thông tin trong mục “Khí hậu và sinh vật”.

Lời giải chi tiết:

* Các đới và kiểu khí hậu ở Ô-xtrây-li-a

- Đới khí hậu nhiệt đới

+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa

+ Khí hậu nhiệt đới khô

- Đới khí hậu cận nhiệt

+ Khí hậu cận nhiệt địa trung hải

+ Khí hậu cận nhiệt lục địa

+ Khí hậu cận nhiệt hải dương

- Đới khí hậu ôn đới

+ Khí hậu ôn đới hải dương

+ Khí hậu núi cao

* Đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa của các trạm khí tượng a, b, c, d

Trạm khí tượng

a

b

c

d

Nhiệt độ

Nhiệt độ tháng cao nhất

30oC (tháng 11, 12)

29oC (tháng 1)

25oC (tháng 3)

27oC (tháng 2)

Nhiệt độ tháng thấp nhất

26oC (tháng 7)

12oC (tháng 7)

14oC (tháng 7)

8oC (tháng 7)

Biên độ nhiệt năm

4oC

17oC

11OC

19oC

Lượng mưa

Lượng mưa trung bình năm

1533 mm

274 mm

883 mm

642 mm

Phân bố mưa trong năm

- Mưa tập trung vào các tháng 12 – 3.

- Mưa ít vào các tháng 4 – 11.

Mưa ít quanh năm, mưa tập trung vào các tháng 12 – 3.

- Mưa tập trung vào các tháng 5 – 8.

- Mưa ít vào các tháng 9 – 4.

Quanh năm mưa ít.

Kiểu khí hậu

Khí hậu nhiệt đới gió mùa

Khí hậu nhiệt đới khô

Khí hậu cận nhiệt địa trung hải

Khí hậu ôn đới hải dương

 - Các loài sinh vật đặc hữu của Ô-xtrây-li-a: thú có túi, căng-gu-ru, chuột túi, thú mỏ vịt,…

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 165 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Xác định trên hình 19.1 các khu vực địa hình và khoáng sản của Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình 19.1, xác định các khu vực địa hình và khoáng sản của Ô-xtrây-li-a.

- Ô-xtrây-li-a được chia thành 3 khu vực địa hình: vùng cao nguyên ở phía tây; đồng bằng, bồn địa ở khu vực trung tâm; vùng núi ở phía đông.

- Một số khoáng sản của Ô-xtrây-li-a: sắt, đồng, vàng, than và dầu mỏ.

Lời giải chi tiết:

HS tự xác định trên hình 19.1.

Giải bài luyện tập 2 trang 165 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Trong 4 trạm khí tượng ở hình 19.3, trạm nào có nhiệt độ trung bình tháng 7 thấp nhất? Tại sao?

Phương pháp giải:

Dựa vào kết quả đã phân tích 4 trạm khí tượng hình 19.3 ở phần 2b => trạm có nhiệt độ trung bình tháng 7 thấp nhất.

Lời giải chi tiết:

- Trạm khí tượng d (Trạm Pớc) có nhiệt độ trung bình tháng 7 thấp nhất.

- Giải thích: Do dòng biển lạnh Tây Ô-xtrây-li-a chảy qua ven bờ.

Vận dụng

Em hãy sưu tầm hình ảnh về các cảnh quan tự nhiên hoặc các loài sinh vật đặc hữu ở Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải:

Sưu tầm các hình ảnh trên Internet, sách, báo,…

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close