Bài 9. Vương triều Hồi giáo Đê-li SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Vương triều Hồi giáo Đê-li đã được thành lập như thế nào? Nêu những nét nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ thời Đê-li

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 37 SGK Lịch sử và Địa lí 10

Vương triều Hồi giáo Đê-li đã được thành lập như thế nào? Nêu những nét nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ thời Đê-li

Phương pháp giải:

B1: Đọc lại nội dung mục 1 trang 37 SGK

B2: Có thể kẻ bảng về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ thời Đê-li

Lời giải chi tiết:

Vương triều hồi giáo Đê-li được thành lập sau khi vương triều Gúp-ta sụp đổ

- Năm 1206, người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kì xâm chiếm miền Bắc Ấn Độ. Lập nên vương triều Hồi giáo Đê -li. 

Đến đầu thế kỉ XIV, vương triều Đê-li thống nhất và phát triển thịnh vượng. 

Chính trị

Kinh tế

Xã hội

Năm 1206, vương triều Hồi giáo đầu tiên ở Ấn Độ ra đời.

Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng

Tầng lớp Bà-la-môn được xem là đẳng cấp cao nhất.

Đầu thế kỉ XIV, vương triều Đê-li thống nhất vá phát triển.

Thủ công nghiệp truyền thống phát triển.

Thực quyền trong xã hội thuộc về người Hồi giáo.

Thế kỉ XVI, vương triều Hồi giáo Đê-li sụp đổ. 

Giao thương phát triển. Thương nhân Ấn độ bán vải vóc, đồ trang sức và gia vị đổi lấy hàng hóa, ngựa chiến từ Trung Á, Tây Á.

Người dân không theo Hồi giáo bị phân biệt biệt đối xử

   

Nhiều cuộc đấu tranh lớn làm suy yếu vương triều Đê-li.

Lời giải chi tiết:

 

 

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 38 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin trong bài và quan sát tư liệu 9.3, em hãy nêu những đặc trưng của nghệ thuật kiến trúc Hồi giáo Đê-li. 

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc nội dung mục 2, quan sát hình 9.3, trang 38

Bước 2: Có thể thấy qua ảnh đặc trưng kiến trúc: mái vòm, tháp cao, …

Lời giải chi tiết:

Đặc trưng của nghệ thuật kiến trúc Hồi giáo Đê-li:

- Mang đậm yếu tố văn hóa mới-văn hóa Hồi giáo

- Tháp cao, mái vòm, cửa vòm, sân rộng và họa tiết trang trí bằng chữ A-rập cổ.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 38 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hoàn thành bảng: Khái quát về tình hình Ấn Độ thời kì vương triều Hồi giáo Đê-li, theo mẫu sau:

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1 trang 37 SGK

Lời giải chi tiết:

 

Thời gian

Tình hình chính trị

Tình hình kinh tế

Tình hình xã hội

Thành tựu văn hóa

Vương triều Hồi giáo Đê-li

1206-thế kỉ XVI

Năm 1206, vương triều Hồi giáo đầu tiên ở Ấn Độ ra đời.

Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng

Tầng lớp Bà-la-môn được xem là đẳng cấp cao nhất.

Kiến trúc mang đậm ảnh hưởng của văn hóa Hồi giáo

 

Đầu thế kỉ XIV, vương triều Đê-li thống nhất vá phát triển.

Thủ công nghiệp truyền thống phát triển.

Thực quyền trong xã hội thuộc về người Hồi giáo.

Tiểu biểu có tháp cao, mái vòm, cửa vòm, sân rộng và họa tiết trang trí bằng chữ A-rập cổ

 

Thế kỉ XVI, vương triều Hồi giáo Đê-li sụp đổ. 

Giao thương phát triển. Thương nhân Ấn độ bán vải vóc, đồ trang sức và gia vị đổi lấy hàng hóa, ngựa chiến từ Trung Á, Tây Á.

Người dân không theo Hồi giáo bị phân biệt biệt đối xử

Chữ Ba Tư là ngôn ngữ chính thời Đê-li

     

Nhiều cuộc đấu tranh lớn làm suy yếu vương triều Đê-li.

Nhà văn hóa, nhà thơ lớn Kabir với nhiều tác phẩm bằng tiếng Hin-đi

Vận dụng

Trả lời câu hỏi mục Vận dụng trang 38 SGK Lịch sử  và Địa lí 10

Em hãy tìm hiểu một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ thời kì Đê-li. 

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 trang 38 SGK

Lời giải chi tiết:

Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ thời kì Đê-li:

Kiến trúc: Quần thể kiến trúc thánh đường và tháp Hồi giáo Ku-túp Mi-na, Đê-li

Chữ Ba Tư là ngôn ngữ chính thời Đê-li

Nhiều nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc Ấn Độ như: Kabir (1440-1518) với nhiều tác phẩm bằng tiếng Hin-đi.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close