Bài 21. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

1. Kể tên các khoáng sản chính được khai thác ở Ô-xtrây-li-a. Cho biết Ô-xtrây-li-a đã sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản như thế nào. 2. Nhận xét sự biến động diện tích rừng của Ô-xtrây-li-a trong giai đoạn 1990 – 2020. Cho biết Ô-xtrây-li-a đã thực hiện những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên sinh vật...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 170 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 21 và thông tin trong bài, em hãy:

- Kể tên các khoáng sản chính được khai thác ở Ô-xtrây-li-a.

- Cho biết Ô-xtrây-li-a đã sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản như thế nào.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 21 và đọc thông tin trong mục 1 “Phương thức khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản”.

Lời giải chi tiết:

- Các khoáng sản chính được khai thác ở Ô-xtrây-li-a: than đá, u-ra-ni-um, ni-ken, chì, bô-xít, đồng, vàng, sắt, kim cương, dầu mỏ, khí tự nhiên,…

- Ô-xtrây-li-a đã sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản để xuất khẩu, phát triển các ngành công nghiệp chế tạo để nâng cao giá trị xuất khẩu.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 171 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào bảng số liệu và thông tin trong bài, em hãy:

- Nhận xét sự biến động diện tích rừng của Ô-xtrây-li-a trong giai đoạn 1990 – 2020.

- Cho biết Ô-xtrây-li-a đã thực hiện những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên sinh vật.

Phương pháp giải:

- Quan sát bảng số liệu => Nhận xét sự biến động diện tích rừng của Ô-xtrây-li-a trong giai đoạn 1990 – 2020 (tăng/giảm như thế nào).

- Đọc thông tin trong mục 2 “Phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật” => biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật.

Lời giải chi tiết:

- Diện tích rừng của Ô-xtrây-li-a trong giai đoạn 1990 – 2020 có sự biến động:

+ Diện tích rừng có xu hướng giảm trong giai đoạn 1990 – 2010. Cụ thể, năm 1990 diện tích rừng đạt 133,8 triệu ha, đến năm 2010 còn 129,5 triệu ha (giảm 4,3 triệu ha so với năm 1990).

+ Giai đoạn 2010 – 2020, diện tích rừng có xu hướng tăng trở lại. Cụ thể, năm 2020, diện tích rừng Ô-xtrây-li-a đạt 134,0 triệu ha (tăng 4,3 triệu ha so với năm 2010).

=> Ô-xtrây-li-a đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và trồng rừng.

- Ô-xtrây-li-a đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ tài nguyên sinh vật:

+ Phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên, công viên, vườn quốc gia,…

+ Đề ra những chiến lược bảo tồn các quần thể sinh vật và cảnh quan bản địa.

? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 172 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào thông tin trong bài, em hãy phân tích những biện pháp khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất của Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 3 “Phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất”.

Lời giải chi tiết:

Biện pháp khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất của Ô-xtrây-li-a:

Từ năm 1989, Ô-xtrây-li-a triển khai Chương trình quốc gia về chăm sóc đất để thúc đẩy các phương pháp canh tác mới, phủ xanh đất trống, phổ biến các giải pháp kĩ thuật,…

=> Chương trình thu hút đông đảo nông dân tham gia nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền liên bang, các bang cũng như các tổ chức môi trường quốc gia, góp phần bảo vệ tài nguyên đất, thúc đảy sự phát triển ngành nông nghiệp theo hướng mới.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 172 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện các phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải:

Sơ đồ các phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a cần thể hiện được:

- Phương thức khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản.

- Phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật.

- Phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất.

Lời giải chi tiết:

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 172 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Em hãy tìm các thông tin về khai thác, sử dụng và bảo vệ một loại tài nguyên thiên nhiên khác ở Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải:

Tìm kiếm thông tin trên internet, sách báo,…

Lời giải chi tiết:

Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước ở Ô-xtrây-li-a:

- Ô-xtrây-li-a khai thác tài nguyên nước chủ yếu từ nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm để sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

- Trong điều kiện khí hậu khô hạn và khan hiếm tài nguyên nước, việc khai thác, sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên nước luôn là mối qaun tâm hàng đâu của quốc gia này.

- Để gia tăng nguồn cung cấp nước, Ô-xtrây-li-a đã xây dựng các đập và hồ trữ nước mưa, các nhà máy xử lí nước đã qua sử dụng và khử muối từ nước biển. Ô-xtrây-li-a cũng áp dụng các biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước trong sản xuất và sinh hoạt.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close