Bài 12. Vương quốc Cam-pu-chia SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Hãy tóm tắt lại quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Cam-pu-chia.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 45 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ 12.1 và thông tin trong bài, em hãy tóm tắt lại quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Cam-pu-chia.


Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1 trang 45 và quan sát sơ đồ 12.1

Lời giải chi tiết:

Năm 802, một người trong hoàng tộc Giay-a-vác-man II đã giành được độc lập, lập ra triều đại Ăng-co.

Từ thế kỉ IX đến thế kỉ X là thời kì vương quốc Ăng-co khôi phục và củng cố. 

Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIII, thời kì Ăng-co phát triển thịnh vượng và đạt được nhiều thành tựu.

Từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XV, Ăng-co bước vào thời kì suy thoái khi liên tục bị người Thái tấn công và cướp phá.

Năm 1432, học chuyển dần địa bàn cư trú về bờ nam Biển Hồ. Lịch sử gọi đó là thời kì hậu Ăng-co.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 46 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Sự phát triển Cam-pu-chia thời kì Ăng-co được biểu hiện như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 trang 46 SGK

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện của sự phát triển thời kì Ăng-co:

- Các vị vua không ngừng mở rộng quyền lực ra bên ngoài.

- Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu.

- Người dân đánh bắt cá ở Biển Hồ và khai thác lâm sản, làm nghề thủ công nghiệp. 

- Việc trao đổi buôn bán đã có nhưng chưa sử dựng tiền. 

- Kinh tế thời Ăng-co phát triển đã thu hút dân cư tập trung đông đúc quanh kinh đô, hình thành nên một khu vực thịnh vượng ở bắc Biển Hồ.

? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 47 SGK Lịch sử và Địa lí 7 

Nêu một số nét tiêu biểu về văn hóa của vương quốc Cam-pu-chia.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 3 trang 47 SGK

Lời giải chi tiết:

Một số nét tiêu biểu về văn hóa của vương quốc Cam-pu-chia là:

- Chữ viết của Cam-pu-chia xuất hiện sớm, nhờ vậy mà Cam-pu-chia đã lưu giữ được lịch sử kì bí gắn với những công trình kiến trúc. 

- Từ thế kỉ XIV, chữ Khơ-me dần dần thay thế chữ Phạn.

- Tác phẩm văn học dân gian, truyện thơ, sử thi phát triển phong phú: sử thi Riêm-kê, Ja-ta-ca, các bài kinh kệ Phật giáo,…

- Thế kỉ XIII, Phật giáo bắt đầu du nhập vào Cam-pu-chia, thay thế Hin-đu giáo và chiếm ưu thế trong xã hội.

- Hàng trăm đền, tháp lớn nhỏ đã được xây dựng: Ăng-co Vát và Ăng-co Thom.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 47 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Nêu những biểu hiện và đánh giá sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1 và đánh giá theo ý kiến của em.

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện về sự phát triển thời kì Ăng-co:

- Các vị vua không ngừng mở rộng quyền lực ra bên ngoài.

- Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu.

- Người dân đánh bắt cá ở Biển Hồ và khai thác lâm sản, làm nghề thủ công nghiệp. 

- Việc trao đổi buôn bán đã có nhưng chưa sử dựng tiền. 

- Kinh tế thời Ăng-co phát triển đã thu hút dân cư tập trung đông đúc quanh kinh đô, hình thành nên một khu vực thịnh vượng ở bắc Biển Hồ.

Đánh giá về thời kì Ăng-co:

- Đây là thời kì phát triển rực rỡ nhất của trong thời kì lịch sử phong kiến Cam-pu-chia.

- Vương triều tồn tại kéo dài, để lại nhiều di sản có giá trị cho hậu thế.

Luyện tập Câu 2

2. Vì sao các vua Cam-pu-chia rất chú ý đến công tác thủy lợi?

Phương pháp giải:

Đọc tư liệu 12.3 và mục em có biết:


Lời giải chi tiết:

Các vua Cam-pu-chia rất chú ý đến công tác thủy lợi:

- Nông nghiệp lúa nước là ngành kinh tế chủ yếu, thủy lợi có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp.

- Hồ thủy lợi cung cấp nguồn nước ngọt phuc vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân, hằng năm, nhân dân Ăng-co thu hoạch lên tới 150.000 tấn lúa trên một diện tích 100km.

Vận dụng

Quan sát quốc kì của vương quốc Cam-pu-chia ngày nay, em hãy cho biết: Hình ảnh trong quốc kì lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc nào của Cam-pu-chia thời kì Ăng-co.

Phương pháp giải:

Tham khảo thông tin internet.

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh trong quốc kì lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc Ăngkor Wat của Cam-pu-chia thời kì Ăng-co.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close