Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Vì sao anh hùng hào kiệt khắp nơi tụ về Lam Sơn? Mục đích của họ là gì? Đọc thêm tư liệu 19.2 cho câu trả lời của em.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1.a

Trả lời câu hỏi mục 1.a trang 81 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Vì sao anh hùng hào kiệt khắp nơi tụ về Lam Sơn? Mục đích của họ là gì? Đọc thêm tư liệu 19.2 cho câu trả lời của em. 

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1.a SGK

Lời giải chi tiết:

Hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn hội tụ dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Lê Lợi là vì :

-Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn.

-Nhân dân không chịu khuất phục, lầm than nô lệ

-Lê Lợi là người yêu nước, giàu lòng nhân nghĩa, có chí khí, ...

Mục đích của các hào kiệt khi tụ hội về Lam Sơn là “nguyện một lòng cứu nước, chung sức đồng lòng, giữ gìn đất nước để trong cõi được sống yên lành”.

? mục 1.b

Trả lời câu hỏi mục 1.b trang 81 SGK Lịch sử và Địa lí 7 

Trình bày khó khăn của khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm đầu của cuộc khởi nghĩa

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1.b SGK

Lời giải chi tiết:

Những khó khăn của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu của cuộc khởi nghĩa:

- Chịu nhiều tổn thất nặng nề. Ba lần Lê Lợi phải rút quân lên vùng núi Chí Linh.

- Giữa năm 1418, quân Minh vây ráp, tình thế nguy khốn, Lê Lai đã giả trang thành lê Lợi để nhử địch, cứu chủ. 

- Nghĩa quân phải tạm hòa với quân Minh.

? mục 1.c

Trả lời câu hỏi mục 1.c trang 82 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Khai thác tư liệu 19.3 và cho biết tại sao Nguyễn Chích đề xuất kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động chính của nghĩa quân vào Nghệ An? Kế hoạch đó đem lại kết quả thế nào?


Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 83 SGK Lịch sử và tư liệu 19.3

Lời giải chi tiết:

Nguyễn Chích đề xuất kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động chính của nghĩa quân vào Nghệ An:

- Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng, người đông…

- Dùng Nghệ An làm đất dừng chân, dựa vào sức người, của cải ấy để đánh Đông Đô. 

Kế hoạch đánh chiếm Nghệ An đã giành thắng lợi lớn, giải phóng một vùng rộng lớn từ Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân.

? mục 1.d

Trả lời câu hỏi mục 1.d trang 83 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào lược đồ 19.4, 19.5 và thông tin trong bài, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến trận Tốt Động- Chúc Động và trận Chi Lăng- Xương Giang.


Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1.d trang 83 SGK 

Lời giải chi tiết:

Diễn biến chính trận Tốt Động- Chúc Động:

- Tháng 11-1426, Vương Thông chỉ huy viện binh kéo đến Đông Quan mở cuộc tấn công đánh vào Cao Bộ nơi quân Lam Sơn đóng giữ. 

- Nghĩa quân mai phục ở Tốt Động, Chúc Động. Quân Minh rơi vào trận địa, bị phục kích, tổn thất nặng nề.

- Nghĩa quân vây hãm thành Đông Quan, giải phóng nhiều châu, huyện

Diễn biến chính trận Chi Lăng- Xương Giang

- tháng 10-1427, Liễu Thăng và Mộc Thạch dẫn 15 vạn quân chia thành 2 ngả, tiến vào nước ta cứu viện cho Vương Thông. 

- Tại Chi Lăng, quân Minh rơi vào trận địa mai phục của nghĩa quân, Liễu Thăng bị chém đầu. Quân Minh rút chạy về Xương Giang. 

- Nghe tin Liễu Thăng tử trận, Mộc Thạch vội cho quân rút về nước.

? mục 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 85 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Hãy giải thích nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 trang 85 SGK Lịch sử và Địa lí

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

- Tinh thần yêu nước, đoàn kết của cả dân tộc

- Nhân dân cùng tướng sĩ đoàn kết một lòng, hăng hái tham gia, ủng hộ khởi nghĩa. 

- Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn của những người lãnh đạo khởi nghĩa. 

? mục 2 Câu 2

2. Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 trang 85 SGK Lịch sử và Địa lí

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

- Đã lật đổ được ách thống trị của nhà Minh.

- Mở ra thời kì phát triển mới của quốc gia Đại Việt- thời Lê sơ.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 85 SGK Lịch sử và Địa lí

Em hãy xác định thời gian, ý nghĩa của những sự kiện tiêu biểu trong khởi nghĩa Lam Sơn theo bảng sau:


Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 1 SGK

Lời giải chi tiết:

Sự kiện

Thời gian

Ý nghĩa

Hội thề Lũng Nhai

1416

Chung sức đồng lòng, giữ gìn đất nước để trong cõi được sống yên lành. Một lòng đánh giặc cứu nước

Giải phóng Nghệ An

1424

Giải phóng một vùng rộng lớn từ Thanh Hóa vào đèo Hải Vân.

Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động

Tháng 11-1426

điều kiện vây hãm Đông Quan, giải phóng nhiều châu huyện.

Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang

Tháng 10-1427

Mưu đồ cứu viện Đông Quan của quân Minh bị tan vỡ, đồng thời khiến quân Minh phải đầu hàng và rút lui về nước.

Hồi thề Đông Quan

10-12-1427

Chấm dứt chiến tranh giữa quân Minh và quân khởi nghĩa Lam Sơn.

Vận dụng

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 85 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Kể tên các vị anh hùng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Sưu tầm tư liệu và viết 1 đoạn văn ngắn kể về người anh hùng mà em có ấn tượng nhất. 

Phương pháp giải:

Thông qua sách báo, internet tìm hiểu về Lê Sát

Lời giải chi tiết:

Các vị anh hùng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: Lê Lai, Nguyễn Trãi, Nguyễn Biểu, Lê Thạch, Lê Lý, Lê Thận, Trịnh Khả, Lê Sát, Phạm Lôi, Lê Lãng, lê Ngân....

Lê Sát người làng Bỉ Ngũ (Lam Sơn), là bậc trí dũng song toàn. ông theo vua (Lê) Thái Tổ khởi binh, từng trải qua nhiều gian lao nguy hiểm, lập được nhiều công lao. Lê Sát là một trong những người đầu tiên hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của quân Minh do Lê Lợi khởi xướng và lãnh đạo. Nhờ có võ nghệ rất cao cường lại dũng cảm và giàu mưu lược, ngay từ đầu, Lê Sát đã được Lê Lợi tin cậy mà trao quyền chỉ huy một trong những đơn vị nghĩa sĩ của Lam Sơn. Cuộc đời của Lê Sát là cuộc đời của một võ tướng, một lòng một dạ chiến đấu vì nghĩa cứu nước, cứu dân và tuyệt đối trung thành với Lê Lợi. ông đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại đầu thế kỷ thứ XV.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close