Chủ đề chung 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại SGK Lịch sử và Địa lí 7

-Trình bày những điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành nên các đô thị cổ phương Đông.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1.a

Trả lời câu hỏi mục 1.a  trang 187 SGK Lịch sử và Địa lí 7

-Trình bày những điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành nên các đô thị cổ phương Đông.

- Đô thị có vai trò như thế nào đối với sự hình thành và phát triển của của văn minh cổ đại phương Đông? Điều đó thể hiện như thế nào qua trường hợp các cô thị của Lưỡng Hà.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1.a trang 187, 188 SGK Lịch sử và Địa lí

Lời giải chi tiết:

* Điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành nên các đô thị cổ đại phương Đông:

- Những đô thị cổ ở phương Đông ra đời bên những dòng sông lớn, đóng vai trò là trung tâm tôn giáo, chính trị của các nhà nước. 

- Đô thị Mô-hen-giô-đa-rô (Ấn Độ), Memphit (Ai Cập), Trường An (Trung Quốc), U-rúc (Lưỡng Hà)...

* Các nền văn minh cổ đại phương đông hình thành và phát triển gắn với sự phát triển đô thị.

- Thế kỉ VII TCN, Ba-bi-lon (Lưỡng Hà) có quy mô trao đổi, buôn bán lớn và sầm uất nhất thời bấy giờ. 

- Sau thế kỉ IV TCN, Ba-bi-lon và những thành thị khác ở Lưỡng Hà suy tàn. Văn minh Lưỡng Hà cũng theo đó mà sụp đổ.

? mục 1.b

Trả lời câu hỏi mục 1.b  trang 189 SGK Lịch sử và Địa lí 7

- Trình bày những điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành nên các đô thị cổ đại phương Tây. 

- Đô thị A-ten và Rô-ma có vai trò như thế nào đối với nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. 

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

* Những điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành nên các đô thị cổ:

- Đô thị phương Tây cổ đại ra đời và phát triển trên cơ sở nền kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp. 

- Những sản phẩm nổi tiếng như: rượu nho, dầu ô liu, vũ khí, đồ gốm…

- Nhiều đô thị ở Hy Lạp, La Mã đều có cảng biển. 

* Đô thị ị A-ten và Rô-ma đóng vai trò là trung tâm kinh tế, chsinh trị, văn hóa của nhà nước

- Đô thị A-ten (VII TCN- V TCN) các thành tựu: mô hình nhà nước dân chủ, văn học, chữ viết, toán học, kiến trúc, điêu khắc,... hầu hết khởi nguồn từ đây.

- Đô thị cổ Rô-ma (146 TCN - 476) đóng góp cho văn minh La Mã cổ đại: hệ thống pháp luật, thể chế cộng hòa, quy hoạch và xây dựng đô thị,...

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 190 SGK Lịch sử và Địa lí 7 

- Quan sát bảng thống kê 2.6, lược đồ 2.9, đọc thông tin trong bài, em hãy xác định: Vùng nào ở châu Âu tập trung các đô thị phát triển vào thế kỉ XIV? Vùng nào tập trung đô thị phát triển vào thế kỉ XV? Tại sao lại có sự thay đổi này?

- Hãy nêu vai trò của giới thương nhân đối  với sự phát triển của các đô thị châu Âu thời trung đại. 

Phương pháp giải:

Đọc nội dung mục 2 trang 190, 191 SGK Lịch sử và Địa lí 7 

Lời giải chi tiết:

Nước Ý là nơi tập trung các đô thị phát triển vào thế kỉ XIV.

Vùng ven biển Ban-tích là nơi tập trung các đô thị phát triển vào thế kỉ XV.

Sự thay đổi này diễn ra vì:Một số đô thị châu Âu tập hợp lại thành lập các hiệp hội buôn bán với mục đích bảo vệ tự do thương mại, thống nhất thị trường và an toàn cho thương nhân buôn bán đường dài.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 192 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Em hãy trình bày những hoạt động của tầng lớp thương nhân thời trung đại ở Tây Âu. Vì sao tầng lớp thương nhân lại có vai trò quan trọng với sự phát triển của các đô thị châu Âu trung đại?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2.b trang 191 SGK Lịch sử và Địa lí

Lời giải chi tiết:

Hoạt động của tầng lớp thương nhân thời trung đại ở Tây Âu:

- Trao đổi buôn bán các sản phẩm thủ công nghiệp nhưu len, đồ lông thú, đồ da, mũ…

- Thương nhân liên kết với giới quý tộc quyền quý, lập nên hội đồng đô thị. 

- Thương nhân bỏ tiền xây dựng những công trình công cộng như: nhà thờ, đô thị, đài phun nước, bảo trợ các nhà văn hóa…

- Thành lập Hiệp hội buôn bán, tổ chức các hội chợ, thúc đẩy hàng hóa giữa các vùng, các quốc gia. 

Tầng lớp thương nhân có thu nhập cao từ buôn bán nên ngày càng có vai trò quan trọng hơn và trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của đô thị.

Vận dụng Câu 1

Trả lời câu hỏi mục vận dụng trang 192 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Những thành tựu nào của văn minh đô thị thời cổ đại vẫn còn giá trị với thế giới ngày nay?

Phương pháp giải:

B1: Tìm hiểu thông qua sách báo, internet

B2: Có thể kể về các trường đại học, các hội chợ, nhà thờ cổ, nghệ thuật,....

Lời giải chi tiết:

Những thành tựu nào của văn minh đô thị thời cổ đại vẫn còn giá trị với thế giới ngày nay: thể chế cộng hòa, cách quy hoạch và xây dựng đô thị….

Vận dụng Câu 2

2. Tổ chức thương mại nào có số nước tham gia đông nhất? Tổ chức đó có điểm gì giống với Liên minh Han-xi-tích? Tham khảo trang web: https://www.wto.org/ cho câu trả lời của em. 

Phương pháp giải:

B1. Truy cập vào trang web: https://www.wto.org/

B2: Đọc mục đích thành lập tổ chức WTO và so sánh với Liên minh Han-xi-tích. 

Lời giải chi tiết:

Tổ chức thương mại có số nước tham gia đông nhất là WTO. 

Điểm giống với Liên minh Han-xi-tích

- WTO lập ra với mục đích thiết lập và duy trì một nền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi và minh bạch.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close