Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu SGK Lịch sử và Địa lí 7 chân trời sáng tạo

Nêu những việc làm của người Giéc-an (German) khi tràn vào lãnh thổ đế chế La Mã.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 8 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin trong bài, quan sát lược đồ 1.2, em hãy:

- Nêu những việc làm của người Giéc-an (German) khi tràn vào lãnh thổ đế chế La Mã. 

- Trình bày những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến Tây Âu.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1 trang 8, 9 SGK

Lời giải chi tiết:

- Những việc làm của người Giéc-man (German) khi tràn vào lãnh thổ đế chế La Mã:

+ Chiếm đất đai, phế truất hoàng đế La Mã. 

+ năm 476, chế độ chiếm nô La Mã sụp đổ. Nhiều vương quốc Giéc-man lần lượt ra đời ở Tây Âu, trên vùng đất trước đó vốn thuộc Tây La Mã. 

- Những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến Tây Âu:

+ Từ thế kỉ VI đến thế kỉ IX, xã hội phong kiến Tây Âu dần hình thành với sự ra đời của hai giai cấp mới là lãnh chúa phong kiến và nông nô. 

+ Lãnh chúa phong kiến gồm các quý tộc quân sự, quý tộc tăng lữ hợp thành giai cấp thống trị, giàu có và nhiều quyền lực. 

+ Nông nô gồm nô lệ được giải phóng và nông dân tự do bị cướp ruộng đất. 

+ Đến thế kỉ IX, về cơ bản xã hội phong kiến Tây Âu đã hình thành.


? mục 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 9 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin trong bài, quan sát hình 1.3, em hãy trình bày:

- Đặc điểm của lãnh địa phong kiến Tây Âu

- Mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến

Phương pháp giải:

Bước 1; Đọc lại nội dung trang 9, 10 SGK 

Bước 2: Quan sát hình 1.3 và đọc phần chú ý để biết về tổ chức trong một lãnh địa phong kiến Tây Âu trung đại. 

Bước 3: Quan sát hình 1.4 SGK để thấy được đời sống của lãnh chúa và nông nô trong lãnh địa

Lời giải chi tiết:

- Đặc điểm của lãnh địa phong kiến Tây Âu:

+ Mỗi lãnh địa phong kiến là một đơn vị hành chính- kinh tế biệt lập, khép kín, thuộc về một lãnh chúa. 

+ Lãnh chúa có toàn quyền trên vùng đất của họ như một “ông vua”, có quân đội riêng và tự đặt ra luật lệ trong lãnh địa của họ. 

+ Lãnh chúa xây dựng lâu đài kiên cố, có hào sâu, tường bao quanh. Vùng đất đai ngoài lâu đài chủ yếu để nông nô canh tác. 

+ Kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Đời sống kinh tế trong lãnh địa khép kín, tự cung tự cấp, trừ sắt và muối được mua ở bên ngoài. 

- Mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến:

+ Lãnh chúa không phải lao động, họ chỉ luyện tập cung kiếm, đi săn. Họ bóc lột nông nô bằng địa tô và những thứ thuế do họ tự đặt ra. 

+ Nông nô lệ thuộc lãnh chúa về thân phận và ruộng đất. 

+ Nông nô canh tác trên khu đất lãnh chúa cho họ thuê và phải nộp tô rất nặng. 

=> Mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến là mối quan hệ chủ- tớ.

? mục 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 11, 12 SGK Lịch sử và Địa lí 7

- Thành thị Tây Âu trung đại ra đời như thế nào?

- Đọc thông tin trong bài và tư liệu 1.5, hãy quan sát các hình 1.6, 1.7, em hãy phân tích vai trò của thành thị đối với sự phát triển của Tây Âu trung đại.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 3 trang 11, 12, 13 SGK

Lời giải chi tiết:

Thành thị Tây Âu đã ra đời:

- Thế kỉ XI, sản xuất thủ công nghiệp trong các lãnh địa phát triển dẫn đến nhu cầu trao đổi sản phẩm. 

- Một số thợ thủ công tìm cách thoát khỏi lãnh địa bằng cách bỏ trốn hay dùng tiền chuộc lại thân phận. 

- Họ tập trung những nơi có đông người qua lại để bán hàng và lập xưởng sản xuất. Các thị trấn nhỏ bắt đầu xuất hiện, dần trở thành những thành phố lớn gọi là thành thị trung đại. 

Vai trò của thành thị đối với sự phát triển của Tây Âu trung đại:

- Phá vỡ kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển. 

- Thành thị mang lại không khí tự do và nhu cầu mở mang tri thức cho mọi người. Thế kỉ XII, nhiều trường đại học ra đời. 

- Thế kỉ XIII, nhiều thành thị là trung tâm kinh tế, văn hóa của Tây Âu. 

- Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XV, nền kinh tế hàng hóa hàng hóa của các đô thị phát triển đòi hỏi nhu cầu phá bỏ sự cản trở của kinh tế lãnh địa, xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền.

? mục 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Nêu vài nét sơ lược về sự ra đời của Thiên Chúa giáo

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 4 trang 13 SGK Lịch sử 7 CTST

Lưu ý: Thiên chúa giáo hay còn gọi là Công giáo, Kito giáo

Lời giải chi tiết:

Thiên chúa giáo ra đời từ thế kỉ I TCN ở Palestin. 

Ban đầu Thiên Chúa giáo là tôn giáo của những người nghèo khổ, bị áp bức. Trong một thời gian dài bị chính quyền đàn áp. 

Thế kỉ IV, Thiên Chúa giáo đã được hoàng đế La Mã công nhận và có một vị trí vững chắc trong xã hội. 

Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XII, Giáo hoàng phát động “Thập tự chinh” đem quân đi tàn phá, cướp bóc Pa-le-xtin.

Hầu hết người dân Tây Âu đều là giáo dân. Nhà thờ là trung tâm sinh hoạt ăn hóa và là nơi 

diễn ra các nghi thức quan trọng trong cuộc sống của họ.

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

 Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Kể tên hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu trung đại và nêu mối quan hệ giữa hai giai cấp đó.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 SGK

Lời giải chi tiết:

Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu là lãnh chúa và nông nô. 

+ Lãnh chúa không phải lao động, họ chỉ luyện tập cung kiếm, đi săn. Họ bóc lột nông nô bằng địa tô và những thứ thuế do họ tự đặt ra. 

+ Nông nô lệ thuộc lãnh chúa về thân phận và ruộng đất. 

+ Nông nô canh tác trên khu đất lãnh chúa cho họ thuê và phải nộp tô rất nặng. 

=> Mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến là mối quan hệ chủ- tớ.

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

2. Em hãy lập và hoàn thành bảng tóm tắt những đặc điểm của lãnh địa và thành thị Tây Âu trung đại theo mẫu dưới đây:

Nội dung

Lãnh địa phong kiến

Thành thị trung đại

Thời gian xuất hiện

?

?

Thành phần dân cư

?

?

Hoạt động kinh tế

?

?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2,3 SGK

Lời giải chi tiết:

Nội dung

Lãnh địa phong kiến

Thành thị trung đại

Thời gian xuất hiện

Thế kỉ IX

Thế kỉ XI

Thành phần dân cư

Lãnh chúa và nông nô

thương nhân, thợ thủ công

Hoạt động kinh tế

kinh tế nông nghiệp, khép kín tự cung tự cấp

bán hàng, lập xưởng sản xuất

Vận dụng

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hãy sưu tầm thông tin, tìm hiểu về hội chợ Tây Âu thời trung đại và hiện đại. Trên cơ sở đó, viết một đoạn văn ngắn mô tả về một hội chợ truyền thống ở Tây Âu. 

Phương pháp giải:

Sưu tầm tài liệu qua internet, sách báo. Hội chợ nổi tiếng như hội chợ Champagne- Pháp. 

Lời giải chi tiết:

Từ sơ kì trung đại, các hội chợ xuất hiện. Hội chợ là nơi hoạt động thương mại. Hội chợ ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của thành thị và kinh tế hàng hóa. Hội chợ kích thích thương mại và qua đó kích thích nền kinh tế phát triển. - Hội chợ Săm-pa-nhơ ở Đông Bắc Pháp là lớn nhất và có ý nghĩa toàn Châu Âu. Hàng hóa đặc trưng của hội chợ Săm-pa-nhơ là đồ gia vị, xa xỉ phẩm phương Đông, dạ của Hà Lan, rượu vang và gia súc của Pháp. Mỗi phiên chợ kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần. Các hội chợ Champagne, tọa lạc trên các tuyến đường đất liền và phần lớn tự điều chỉnh thông qua sự phát triển của Lexmintatoria ("luật thương gia"), đã trở thành một động cơ quan trọng trong lịch sử kinh tế phục hưng của châu Âu thời trung cổ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close