Lí thuyết phong trào cải cách tôn giáo - Lịch sử 7 chân trời sáng tạo

Lí thuyết phong trào cải cách tôn giáo

Quảng cáo

BÀI 5. PHONG TRÀO CẢI CÁCH TÔN GIÁO

1. Nguyên nhân của phong trào Cải cách tôn giáo

Nguyên nhân sâu xa:

- Thời kì Phục hưng, Giáo hội Thiên chúa giáo công khai đàn áp tư tưởng tiến bộ.

- Giai cấp tư sản muốn thay đổi và cải cách lại tổ chức Giáo hội Thiên Chúa giáo. 

Nguyên nhân trực tiếp:

- Năm 1517, Giáo hội Thiên Chúa cho phép tự do bán “thẻ miễn tội” => bùng nổ lên phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu.

2. Nội dung và tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close