Bài 4 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

a) Sau bao lâu thì chất điểm dừng lại ?

Quảng cáo

Đề bài

Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với gia tốc không đổi \(a = 4m/{s^2}\) và vận tốc ban đầu \({v_0} =  - 10m/s\)

a) Sau bao lâu thì chất điểm dừng lại ?

b) Tiếp sau đó chất điểm chuyển động như thế nào ?

c) Vận tốc của nó lúc t = 5s là bao nhiêu ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow a \,;\,\overrightarrow v \) ngược chiều chuyển động là chậm dần đều. Chọn t0 = 0 là lúc có \({v_0} =  - 10\,m/s\)

a) Chất điểm dừng lại :\(v = {v_0} + at = 0\)

                                  -10 + 4t = 0 ⟹ t= 2,5 (s)

b) Từ thời điểm t > 2,5 s :

v = -10 + 4t > 0, v.a > 0 nên chất điểm chuyển động nhanh dần đều theo chiều ngược lại

c) Tại t = 5 (s) có: v = -10 + 4.5 = 10 (m/s). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close