Bài 1 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyện động thẳng theo một chiều với gia tốc

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 4m/s2

A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 1s sau vận tốc của nó bằng 4 m/s

B. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì sau 1s vận tốc của nó bằng 6 m/s

C. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 2s sau vận tốc bằng 8 m/s

D. Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2 s sau vận tốc của nó bằng 12 m/s

Giải :

C. Sai . (Lúc đầu vận tốc bằng 2 m/s thì sau 2s vận tốc của nó thì phải bằng 2 + 4 . 2 = 10 m/s mới đúng).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải