Bài 5 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một người đi xe đạp trên một đường thẳng. Sau khi khởi hành 5s, vận tốc của người đó là 2 m/s sau 5s tiếp theo vận tốc 4 m/s , sau 5s tiếp theo vận tốc 6 m/s

Quảng cáo

Một người đi xe đạp trên một đường thẳng. Sau khi khởi hành 5s, vận tốc của người đó là 2 m/s sau 5s tiếp theo vận tốc 4 m/s, sau 5s tiếp theo vận tốc 6 m/s.

a) Có thể kết luận chuyển động của người đó là nhanh dần đều được không ? Tại sao ?

b) Tính gia tốc trung bình mỗi khoảng thời gian 5 s và gia tốc trung bình cả khoảng thời gian từ lúc khỏi hành

Giải:

a) Không. Tuy cứ sau 5 s vận tốc tăng lên 1 lượng 2 m/s, tuy nhiên trong mỗi khoảng 5s ấy có thể có lúc vận tốc giảm đi, có lúc tăng rất nhanh, do đó không thể kết luận chuyển động này là nhanh dần đều.

b , Gia tốc trung bình trong mỗi khoảng 5s là như nhau :

\({a_{tb}} = {{2 - 0} \over 5} = {{4 - 2} \over 5} = {{6 - 4} \over 5} = 0,4(m/{s^2})\)

Gia tốc trung bình trong 15 s :

\({a_{tb}} = {6 \over {15}}\, = \,0,4\,(m/{s^2})\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài