Câu C1 trang 23 Vật Lý 10 Nâng Cao

Tại thời điểm t1 trên hình 4.4 vận tốc bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Tại thời điểm t1 trên hình 4.4  vận tốc bằng bao nhiêu?

Giải

Tại thời điểm t1 trên hình 4.4 , v1 = 0 ⇔ vật dừng lại

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài