Bài 2.3 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.3 trang 81 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị của biểu thức:...

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(2\sin {30^0} + 3\cos {45^0} - \sin {60^0}\);

b) \(2\cos {30^0} + 3\sin {45^0} - \cos {60^0}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt từ \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Lời giải chi tiết

a) \(2\sin {30^0} + 3\cos {45^0} - \sin {60^0}\)\( = 2.\dfrac{1}{2} + 3.\dfrac{{\sqrt 2 }}{2} - \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)\( = 1 + \dfrac{{3\sqrt 2  - \sqrt 3 }}{2}\) ;

b) \(2\cos {30^0} + 3\sin {45^0} - \cos {60^0}\)\( = 2.\dfrac{{\sqrt 3 }}{2} + 3.\dfrac{{\sqrt 2 }}{2} - \dfrac{1}{2}\)\( = \dfrac{{2\sqrt 3  + 3\sqrt 2  - 1}}{2}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải