Bài 2.3 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.3 trang 81 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị của biểu thức:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính giá trị của biểu thức:

LG a

\(2\sin {30^0} + 3\cos {45^0} - \sin {60^0}\);

Phương pháp giải:

Sử dụng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt từ \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(2\sin {30^0} + 3\cos {45^0} - \sin {60^0}\)\( = 2.\dfrac{1}{2} + 3.\dfrac{{\sqrt 2 }}{2} - \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)\( = 1 + \dfrac{{3\sqrt 2  - \sqrt 3 }}{2}\) ;

LG b

\(2\cos {30^0} + 3\sin {45^0} - \cos {60^0}\).

Phương pháp giải:

Sử dụng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt từ \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(2\cos {30^0} + 3\sin {45^0} - \cos {60^0}\)\( = 2.\dfrac{{\sqrt 3 }}{2} + 3.\dfrac{{\sqrt 2 }}{2} - \dfrac{1}{2}\)\( = \dfrac{{2\sqrt 3  + 3\sqrt 2  - 1}}{2}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close