Bài 14.6; 14.7; 14.8; 14.9; 14.10 trang 31 SBT Hóa học 12

Bài 14.6;14.7;14.8;14.9;14.10 trang 31 sách bài tập Hóa học 12 - Poli(metyl metacrylat) có công thức cấu tạo là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Poli(metyl metacrylat) có công thức cấu tạo là 

Kết quả hình ảnh cho poli(metyl metacrylat

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

\(nCH_2=C(CH_3)(COOCH_3)\xrightarrow{{t^0},p,xt} (-CH_2-C(CH_3)(COOCH_3)-)_n\)

\(metyl metacrylat \to Poli(metyl metacrylat)\)

=> Chọn A

Polime \((-C_6H_4(OH)-CH_2-)_n\) là thành phần chủ yếu của

A. nhựa rezit.                 B. nhựa rezol.

C. nhựa novolac              D. teflon.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

nhựa novolac có thành phần chủ yếu là \((-C_6H_4(OH)-CH_2-)_n\)

=> Chọn C

 Nhựa phenol-fomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol với dung dịch

A.CH3COOH trong môi trường axit.

B.CH3CHO trong môi trường axit.

C. HCOOH trong môi trường axit.

D. HCHO trong môi trường axit.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Nhựa phenol-fomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol với dung dịch HCHO trong môi trường axit

=> Chọn D

Tơ nitron( hay olon) được tổng hợp từ những chất nào sau đây?

A. Acrilonitrin

B. Hexametylenđieammin

C. Axit ađipic

D. Axit \(\varepsilon\)-aminocaproic

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Tơ nitron( hay olon) được tổng hợp từ Acrilonitrin

=> Chọn A

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là :

A. CH2 = CH - CH = CH2, C6H5 - CH = CH2

B. CH2 = C(CH3) - CH = CH2, C6H5 -CH=CH2.

C. CH2 = CH - CH = CH2, lưu huỳnh.

D. CH2 = CH - CH = CH2, CH3 - CH = CH2.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

CH2 = CH - CH = CH2, C6H5 - CH = CH2 được dùng để tổng hợp cao su buna-S 

=> Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close