Bài 14.14 trang 32 SBT Hóa học 12

Bài 14.14 trang 32 sách bài tập Hóa học 12 - Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác benzoyl peoxit.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng (đã loại hết benzoyl peoxit) vào 1,0 lít dung dịch brom 0,15M ; sau đó cho thêm KI (dư) thấy sinh ra 6,35 g iot.

a)  Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trùng hợp stiren.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết phương trình phản ửng xảy ra

- Tính số mol iot sinh ra => số mol brom dư => số mol brom phản ứng => số mol Strien dư=> khối lượng strien dư=> khối lượng stiren phản ứng

=> \(H_{pư}=\dfrac{{m_{LT}}}{{m_{TT}}}\times 100%\)

Lời giải chi tiết

a) Các phương trình hoá học :

\(nC_6H_5CH=CH_2 \xrightarrow {{t^0},xt,p}\)

\((-CH(C_6H_5)-CH_2-)_n\)

\(C_6H_5-CH=CH_2 + Br_2 \to\)

\( C_6H_5-CHBr-CH_2Br(1)\)

\(2KI+Br_2 \to I_2+2KBr(2)\)

b) Số mol Br2 tham gia 2 phản ứng là 0,15 mol.

\(n_{Br_2 (2)} = n_{I_2} \)=\(\dfrac{{6,35}}{{254}}=0,025mol\)

Số mol Br2 tác dụng với stiren \(= 0,15 - 0,025 = 0,125 (mol).\)

Khối lượng sitren không trùng hợp \(= 0,125\times104 = 13 (g).\)

Khối lượng stiren đã trùng hợp \(= 65 -13 = 52 (g).\)

Hiêu suất trùng hơp \(H_{pư}=\dfrac{{m_{LT}}}{{m_{TT}}}\times 100%\)

 \(=\dfrac{{52}}{{65}}\times100\%  = 80\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close