Bài 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài 14.1;14.2;14.3;14.4;14.5 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất. 

B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành phần khác.

C. Một số vật liệu compozit chỉ là polime.

D. Vật liệu compozit chứa polime và các thành phần khác.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Vật liệu compozit: là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.

Thành phần gồm chất nền và chất độn:

- Chất nền: có thể là nhựa dẻo hay nhựa nhiệt rắn;

- Chất độn: có thể là chất sợi hoặc chất bột.

=>Chọn C

Tơ nilon-6,6 thuộc loại

A. tơ nhân tạo.                         

B. tơ bán tổng hợp.

C. tơ thiên nhiên.                      

D. tơ tổng hợp.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Tơ hóa học: gồm tơ tổng hợp (nilon-6,6, lapsan,..) và tơ bán tổng hợp (visco, xenlulozo axetat)

=> Chọn D

Tơ visco không thuộc loại

A.tơ hoá học.                           

B. tơ tổng hợp.

C. tơ bán tổng hợp.                  

D. tơ nhân tạo.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Tơ hóa học: gồm tơ tổng hợp (nilon-6,6, lapsan,tơ nitron..) và tơ bán tổng hợp- tơ nhân tạo (visco, xenlulozo axetat).

=> Chọn B

Tơ nitron không thuộc loại 

A. Tơ vinylic

B. Tơ tổng hợp

C. Tơ hóa học

D. Tơ nhân tạo

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Tơ hóa học: gồm tơ tổng hợp (nilon-6,6, lapsan,tơ nitron..) và tơ bán tổng hợp- tơ nhân tạo (visco, xenlulozo axetat).

=> Chọn D

Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ?

A. Đất sét nhào nước rất dẻo, có thể ép thành gạch, ngói ; vậy đất sét nhào nước là chất dẻo.

B. Thạch cao nhào nước rất déo, có thể nặn thành tượng ; vậy đó là một chất dẻo.

C. Thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) rất cứng và bền với nhiệt ; vậy đó không phải là chất dẻo.

D. Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những điều kiện nhất định ; ở các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết:

Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những điều kiện nhất định ; ở các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo.

=> Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close