Bài 14.15 trang 32 SBT Hóa học 12

Bài 14.15 trang 32 SBT Hóa học 12 - Khi cho một loại cao su buna-S tác dụng với brom (tan trong CCl4) người ta nhận thấy cứ 1,05 g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,80 g brom.

Quảng cáo

Đề bài

Khi cho một loại cao su buna-S tác dụng với brom (tan trong CCl4) người ta nhận thấy cứ 1,05 g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,80 g brom. Hãy tính tỉ lệ giữa số mắt xích butađien và số mắt xích stiren trong loại cao su nói trên. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết công thức của cao su buna-S.

- Gọi số mắt xích của butadien và stiren là n,m=> \(M_{phân tử}\) ứng với 1,05g cao su buna-S phản ứng với brom

- Dựa vào tỉ lệ phản ứng với Brom=>\(\dfrac{{n}}{{m}}\)

Lời giải chi tiết

Cao su buna-S : \(...-CH_2-CH=CH-CH_2\)

\(-CH(C_6H_5)-CH_2-...\)

 

   mắt xích butađien            mắt xích stiren

Giả sử cứ n mắt xích butađien thì có m mắt xích stiren.

Như vậy : \( (54n + 104m) \) g cao su kết hợp với \(160n\) g brom. Mặt khác, theo đầu bài : 1,05 g cao su kết hợp với 0,80 g brom.

\(\to \dfrac{{54n+104m}}{{1,05}}=\dfrac{{160n}}{{0,8}} \to \dfrac {{n}}{{m}}=\dfrac{{2}}{{3}}\)

Vậy tỉ lệ giữa số mắt xích butađien và số mắt xích stiren là  \(2\;: 3.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close