Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 6

Quảng cáo

UNIT 6. GLOBAL WARMING

Sự nóng lên của toàn cầu

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18.

19. 

20. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài