Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 1

Quảng cáo

UNIT 1. THE GENERATION GAP

(Khoảng cách thế hệ)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. 

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45. 

46.

47. 

48.

49.

50.

51.

52.          

53.  

54.  

55.            

56.         

57.

58.

59.      

60.     

61.      

62.         

63.  

64.   

65.    

66.   

67.          

68.

69.          

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài