Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Tuyên ngôn độc lập

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Tuyên ngôn độc lập giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước và nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc, đồng thời là một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Quốc tế cộng sản. Văn thơ Hồ Chí Minh là di sản vô giá, là một bộ phận gắn bó hữu cơ với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh độc đáo, đa dạng.

Văn bản chia thành 3 phần:

- Phần 1: Phần tiểu sử

- Phần 2: Sự nghiệp văn học

- Phần 3: Kết luận

Văn bản cung cấp những kiến thức về tiểu sử và sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh.

Quảng cáo
close