Quảng cáo
 • pic

  Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS

  Soạn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS - Ngữ Văn 12. Câu 4. Trong bản thông điệp này, những nội dung và câu văn nào đã làm cho em thấy xúc động nhiều hơn cả? Vì sao?

 • pic

  Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

  Soạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ - Ngữ Văn 12. Nghị luận về thơ (tác phẩm và đoạn thơ) là quá trình sử dụng những thao tác làm văn để làm rõ tư tưởng, phong cách nghệ thuật của thơ--

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài