Quảng cáo
 • pic

  Hồn Trương Ba, da hàng thịt trang 142 SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2

  Soạn bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ - SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 1. 4. Khi Trương Ba nhất quyết đòi trả xác cho hàng thịt, Đế Thích dị cho hồn Trương Ba nhập vào cu Tị, Trương Ba đã từ chối. Vì sao?

 • pic

  Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

  Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo). Câu 1. Phân tích, làm rõ những đặc điểm cụ thể trong cách vận dụng từ ngữ, vận dụng kiểu câu, biểu hiện giọng điệu của lời văn trong những đoạn văn nghị luận

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài