Quảng cáo
 • pic

  Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo)

  Soạn bài Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo) - Ngữ Văn 12 tập 1.Câu 3. Trong phần thứ hai của bản tuyên ngôn, tác giả đã lập luận như thế nào để khẳng định quyền độc lập tự do của nước Việt Nam ta?

 • pic

  Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

  Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) - Ngữ Văn 12 tập 1. Trả lời đầy đủ phần luyện tập

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài