Quảng cáo
  • pic

    Phân tích tác phẩm ‘Mẹ Tơm’ của Tố Hữu - Ngữ Văn 12

    Tố Hữu có cả một dòng thơ viết về người mẹ. Trong tập thơ “Từ ấy” có bài ” Bà má Hậu Giang”; trong tập thơ “Việt Bắc” có “Bầm ơi!” “Bà Bủ”, “Bà mẹ Việt Bắc”, trong tập thơ “Gió lộng” có “Quê mẹ”, “Mẹ Tơm”.

Gửi bài