Quảng cáo
 • Đất nước

  Soạn bài Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm. Câu 3. Trong phần sau của đoạn trích (từ "Những người vợ nhớ chồng..." đến hết) tác giả đã làm nổi bật tư tưởng “Đất nước của nhân dân"

  Xem lời giải
 • Đọc thêm: Đất nước - Nguyễn Đình Thi

  Anh chị nhận xét như thế nào về độ dài ngắn của các câu thơ, cách chọn lựa hình ảnh và nhịp điệu trong bài thơ? Cách viết như vậy có tác dụng gì?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Luật Thơ (tiếp theo)

  Soạn bài Luật Thơ (tiếp theo) - Ngữ Văn 12. Câu 2. Phân tích cách gieo vần ngắt nhịp khố thơ sau đây để thấy sự đổi mới, sáng tạo trong thể thơ bảy tiếng hiện đại so với thơ thất ngôn truyền thống.

  Xem lời giải