Quảng cáo
 • pic

  Thuốc - Lỗ Tấn trang 101 SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2

  Soạn bài Thuốc - Lỗ Tấn - SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2. Câu 2. Hình tượng người cách mạng Hạ Du hiện lên như thế nào? Thái độ của tác giả? Nêu ý nghĩa cuộc bàn luận trong quán trà về Hạ Du?

 • pic

  Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

  Soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận. Câu 2: Những kết bài sau đây đã nêu được nội dung gì của văn bản và có khả năng tác động đến người đọc như thế nào? Tại sao?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài