Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Thuốc - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 2 bài Thuốc - Lỗ Tấn. Câu 1: Ý nghĩa hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người:

 • pic

  Soạn bài Thuốc

  Soạn bài Thuốc - Lỗ Tấn - SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2. Câu 2. Hình tượng người cách mạng Hạ Du hiện lên như thế nào? Thái độ của tác giả? Nêu ý nghĩa cuộc bàn luận trong quán trà về Hạ Du?

 • Quảng cáo