Quảng cáo
 • pic

  Bài 2.54 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.54 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một bộ ghép hình gồm các miếng gỗ. Mỗi miếng gỗ được đặc trưng bởi 4 tiêu chuẩn: chất liệu, màu sắc, hình dạng và kích cỡ.

 • pic

  Bài 2.55 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.55 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tại một buổi lễ có 13 cặp vợ chồng tham dự. Mỗi ông bắt tay một lần với mọi người trừ vợ mình. Các bà không ai bắt tay với nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2.56 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.56 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần?

 • pic

  Bài 2.57 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.57 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C sẽ ngồi trên một hàng ngang có 9 ghế.

 • pic

  Bài 2.58 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.58 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên 6 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng

 • pic

  Bài 2.59 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.59 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập [1, 2, 3,…,10] và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần (từ thấp lên cao). Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai.

 • pic

  Bài 2.60 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.60 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6. Khi đó P bằng:

 • pic

  Bài 2.61 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.61 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba:

 • pic

  Bài 2.62 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.62 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tính tổng của tất cả các số có 5 chữ số được viết từ các số từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.

 • pic

  Bài 2.63 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.63 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trên một đường tròn cho trước n điểm. Tính số các đoạn thẳng nối tất cả các cặp điểm của n điểm này?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài