Bài 2.58 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.58 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên 6 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng

Quảng cáo

Đề bài

Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên 6 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng

(A) \({{100} \over {231}}\)                                   (B) \({{115} \over {231}}\) 

(C)\({1 \over 2}\)                                      (D) \({{118} \over {231}}\)

Lời giải chi tiết

Chọn (D)

Số trường hợp cự thể: \(C_{11}^6 = 462.\)

Để tổng lẻ thì các số lẻ phải lẻ.

Có 6 số lẻ 1, 3, 5, 7, 9, 11 và 5 số chẵn 2, 4, 6, 8, 10

Có 6 cách chọn 1 số lẻ, 5 số chẵn.

Có \(C_6^3C_5^3 = 200\) cách chọn 3 số lẻ, 3 số chẵn.

Có \(C_6^5C_5^1 = 30\) cách chọn 5 số lẻ 1 số chẵn.

Vậy số trường hợp thuận lợi là:

\(6 + 200 + 30 = 236.\)

Vậy  \(P = {{236} \over {462}} = {{118} \over {231}}.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 2.59 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.59 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập [1, 2, 3,…,10] và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần (từ thấp lên cao). Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai.

 • Bài 2.60 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.60 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6. Khi đó P bằng:

 • Bài 2.61 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.61 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba:

 • Bài 2.62 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.62 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tính tổng của tất cả các số có 5 chữ số được viết từ các số từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.

 • Bài 2.63 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.63 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trên một đường tròn cho trước n điểm. Tính số các đoạn thẳng nối tất cả các cặp điểm của n điểm này?

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close