Bài 2.61 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.61 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba:

Quảng cáo

Đề bài

Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba. Khi đó P bằng:

(A) \({{10} \over {216}}\)                                    (B) \({{15} \over {216}}\)

(C) \({{16} \over {216}}\)                                    (D) \({{12} \over {216}}\)

Lời giải chi tiết

Chọn (B)

Các kết quả thuận lợi cho biến cố đang xét là \(\left( {1,1,2} \right)\left( {1,2,3} \right),\left( {2,1,3} \right),\left( {2,2,4} \right),\left( {3,1,4} \right),\left( {1,3,4} \right),\)

\(\left( {4,1,5} \right),\left( {1,4,5} \right),\left( {3,2,5} \right),\left( {2,3,5} \right),\left( {5,1,6} \right),\)

\(\left( {1,5,6} \right),\left( {4,2,6} \right),\left( {3,3,6} \right).\)

Vậy \(P = {{15} \over {216}}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close