Bài 2.62 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.62 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tính tổng của tất cả các số có 5 chữ số được viết từ các số từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.

Quảng cáo

Đề bài

Tính tổng của tất cả các số có 5 chữ số được viết từ các số từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.

Lời giải chi tiết

Tổng

\(S = \sum {\overline {abcde}} \)\(= {{10}^4}\sum a  +  {10^3}\sum b  + {10^2}\sum c\)

\(  + 10\sum d  + \sum {e.} \)

Ta có tổng \(\sum a \) là tổng của 120 số, trong đó mỗi số \(a \in \left\{ {1,2,3,4,5} \right\}\) xuất hiện đúng \(4! = 24\) lần. Vậy \(\sum {a = 24\left( {1 + 2 + 3 + 4 + 5} \right)}  = 360.\)

Tương tự \(\sum {b = \sum {c = \sum {d = \sum e  = 360} } } \)

Vậy \(S = 360.11111 = 3999960\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close