Bài 2.59 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.59 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập [1, 2, 3,…,10] và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần (từ thấp lên cao). Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập {1, 2, 3,…,10} và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần (từ thấp lên cao). Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai. Khi đó P là:

(A) \({1 \over {60}}\)                         (B) \({1 \over 6}\)

(C) \({1 \over 3}\)                          (D) \({1 \over 2}\)

Lời giải chi tiết

Chọn (C)

Số trường hợp cụ thể: \(C_{10}^6 = 210.\)

Có hai số bé hơn 3 và 7 số lớn hơn 3.

Ta cần chọn 1 số bé hơn 3 và 4 số lớn hơn 3.

Số cách là \(C_1^1C_7^4 = 70.\)

Vậy \(P = {{70} \over {210}} = {1 \over 3}.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 2.60 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.60 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6. Khi đó P bằng:

 • Bài 2.61 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.61 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba:

 • Bài 2.62 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.62 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tính tổng của tất cả các số có 5 chữ số được viết từ các số từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.

 • Bài 2.63 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.63 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trên một đường tròn cho trước n điểm. Tính số các đoạn thẳng nối tất cả các cặp điểm của n điểm này?

 • Bài 2.64 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.64 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Hỏi với các chữ số 0, 2, 4, 6, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số có tám chữ số mà trong đó chữ số 9 có mặt đúng ba lần còn các chữ số khác xuất hiện đúng một lần?

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close