Bài 2.60 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.60 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6. Khi đó P bằng:

Quảng cáo

Đề bài

Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6. Khi đó P bằng:

(A) \({1 \over {27}}\)                            (B) \({8 \over {27}}\)

(C) \({7 \over {27}}\)                             (D) \({6 \over {27}}\)

Lời giải chi tiết

Chọn (C)

Có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố đang xét là:

\(\left( {1,2,3} \right),\left( {2,1,3} \right),\left( {1,3,2} \right),\)\(\left( {2,3,1} \right),\left( {3,1,2} \right),\)

\(\left( {3,2,1} \right),\left( {2,2,2,} \right).\) 

Vậy \(P = {7 \over {27}}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close