Bài 2.54 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.54 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một bộ ghép hình gồm các miếng gỗ. Mỗi miếng gỗ được đặc trưng bởi 4 tiêu chuẩn: chất liệu, màu sắc, hình dạng và kích cỡ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một bộ ghép hình gồm các miếng gỗ. Mỗi miếng gỗ được đặc trưng bởi 4 tiêu chuẩn: chất liệu, màu sắc, hình dạng và kích cỡ. Biết rằng có hai chất liệu (gỗ, nhựa); có 4 màu (xanh, đỏ, lam, vàng); có 4 hình dạng (hình tròn, vuông, tam giác, lục giác) và có 3 kích cỡ (nhỏ, vừa, lớn)

LG a

Hỏi có bao nhiêu miếng gỗ :

(A) 45                          (B) 96

(C) 58                          (D) 84

Lời giải chi tiết:

Câu trả lời đúng là (B)

Có \(2.4.4.3 = 96\) miếng gỗ.

LG b

Xét miếng gỗ “nhựa, đỏ, hình tròn, vừa’. Hỏi có bao nhiêu miếng gỗ khác miếng gỗ trên ở đúng hai tiêu chuẩn ?

(A) 29                          (B) 39

(C) 48                          (D) 56

Lời giải chi tiết:

Câu trả lời đúng là (A)

Có \(C_4^2 = 6\) cách chọn 2 trong 4 tiêu chuẩn.

Với hai tiêu chuẩn: “chất liệu, cỡ” thì có \(1.2 = 2\) miếng khác ở đúng hai tiêu chuẩn này.

Với hai tiêu chuẩn” “chất liệu, màu” có \(1.3 = 3\) miếng khác ở đúng hai tiêu chuẩn này.

Tương tự với hai tiêu chuẩn “chất liệu, dạng” có 1.3=3 miếng.

Với tiêu chuẩn “cỡ, màu” có \(2.3 = 6\) miếng.

Với hai tiêu chuẩn “cỡ, dạng” có 2.3=6 miếng.

Với hai tiêu chuẩn “màu, dạng” có \(3.3 = 9\) miếng.

Tóm lại có \(2 + 3 + 3 + 6 + 6 + 9 = 29\) miếng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close