Bài 2.55 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.55 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tại một buổi lễ có 13 cặp vợ chồng tham dự. Mỗi ông bắt tay một lần với mọi người trừ vợ mình. Các bà không ai bắt tay với nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

Quảng cáo

Đề bài

Tại một buổi lễ có 13 cặp vợ chồng tham dự. Mỗi ông bắt tay một lần với mọi người trừ vợ mình. Các bà không ai bắt tay với nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

(A) 78                                    (B) 185

(C) 234                                 (D) 312

Lời giải chi tiết

Chọn (C)

Nếu mỗi người đều bắt tay với mọi người thì có \(C_{26}^2\) cái bắt tay.

Trong đó có \(C_{13}^2\) cái bắt tay giữa các bà và 13 cái bắt tay giữa hai vợ chồng.

Vậy có \(C_{26}^2 - \left( {C_{13}^2 + 13} \right) = 234\) cái bắt tay.

Loigiaihay.com

 • Bài 2.56 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.56 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần?

 • Bài 2.57 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.57 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C sẽ ngồi trên một hàng ngang có 9 ghế.

 • Bài 2.58 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.58 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên 6 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng

 • Bài 2.59 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.59 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập [1, 2, 3,…,10] và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần (từ thấp lên cao). Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai.

 • Bài 2.60 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.60 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6. Khi đó P bằng:

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close