Bài 2.56 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.56 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần?

(A) 120                                     (B) 168 

(C) 204                                    (D) 216

Lời giải chi tiết

Chọn (C)

Một tập hợp con ba phần tư của tập hợp \(\left\{ {1,2,...,9} \right\}\) tương ứng với một số có ba chữ số đơn điệu tăng. Một tập hợp con ba phần tử con của \(\left\{ {0,1,2,...,9} \right\}\) tương ứng với một số có ba chữ số đơn điệu giảm.

Vậy có \(C_9^3 + C_{10}^3 = 204\) số cần tìm.

Loigiaihay.com

 • Bài 2.57 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.57 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C sẽ ngồi trên một hàng ngang có 9 ghế.

 • Bài 2.58 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.58 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên 6 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng

 • Bài 2.59 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.59 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập [1, 2, 3,…,10] và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần (từ thấp lên cao). Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai.

 • Bài 2.60 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.60 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6. Khi đó P bằng:

 • Bài 2.61 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.61 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba:

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close