Lý thuyết lực - hai lực cân bằng

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.

Quảng cáo

LỰC - HAI LỰC CÂN BẰNG

1. Lực

- Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.

- Mỗi lực đều có phương, chiều, độ lớn (hay còn gọi là cường độ) xác định.

2. Hai lực cân bằng

- Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên, thì hai lực đó là hai lực cân bằng.

- Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.

Ví dụ: Khi hai đội kéo co mạnh ngang nhau, sợi dây đứng yên. Ta nói hai lực mà các đội kéo co tác dụng lên dây là hai lực cân bằng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài