Lý thuyết đặc điểm dân cư, xã hội châu Á - CTST

Lý thuyết đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Quảng cáo

Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

1. Đặc điểm dân cư

a. Quy mô và cơ cấu dân số

- Quy mô dân số lớn nhất thế giới (Năm 2020 là 4,64 tỉ người).

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm.

- Cơ cấu dân số trẻ, đang có xu hướng già hóa dân số.

- Cơ cấu dân số theo giới có sự chênh lệch, tỉ lệ nam thường cao hơn nữ.

Dân cư đa dạng chủng tộc: Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it,...

b. Phân bố dân cư

- Có mật độ dân số cao nhất trong số các châu lục.

- Phân bố dân cư không đồng đều giữa các quốc gia và khu vực.

c. Các đô thị lớn

- Châu Á đứng đầu thế giới về số lượng các đô thị có quy mô dân số lớn.

- Tỉ lệ dân thành thị là 50,9% năm 2020 và có hướng tăng nhanh.

- Các đô thị thường tập trung tại khu vực ven biển, nơi có nhiều điều kiện thuận lợi cho đời sống, sản xuất, trao đổi, buôn bán,...

2. Tôn giáo ở châu Á

- Châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo lớn, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử văn hóa nhân loại: Ấn Độ giáo, Phật giáo (Ấn Độ); Ki-tô giáo, Hồi giáo (Tây Nam Á).

- Tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa, kiến trúc, du lịch và lễ hội của các quốc gia châu Á.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close