Lý thuyết Đoạn mạch nối tiếp - Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Đoạn mạch nối tiếp Cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

Quảng cáo

Bài 9. Đoạn mạch nối tiếp

1. Đoạn mạch nối tiếp

- Đoạn mạch nối tiếp là đoạn mạch điện gồm các thiết bị điện được mắc liên tiếp với nhau

 

2. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp

- Cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp

\(I = {I_1} = {I_2}\)

- Cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp

\(I = {I_1} = {I_2} = ... = {I_n}\)

3. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

- Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp:

\({R_{td}} = {R_1} + {R_2}\)

- Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp:

\({R_{td}} = {R_1} + {R_2} + ... + {R_n}\)

Sơ đồ tư duy về “Đoạn mạch nối tiếp”

 

 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close