Lý thuyết Cảm ứng điện từ - Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Hiện tượng cảm ứng điện từ Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Quảng cáo

Bài 12. Cảm ứng điện từ

1. Hiện tượng cảm ứng điện từ

- Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

- Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây ở thí nghiệm là dòng điện cảm ứng

2. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

- Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện của dây dẫn đó biến thiên (tăng hoặc giảm)

Sơ đồ tư duy về “Cảm ứng điện từ”

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close